Renovera fönster som håller för väder

De flesta känner nog till att dåliga fönster är en källa till en hel del värmeläckage på vintern, men hur är det egentligen med ”köldläckage” på sommaren? Inför våren och sommaren är det bra att göra en avvägning om det kanske är dags att byta ut fönster. Det du ska tänka på är att ha ett bra UV-skydd på fönstren, att de går att öppna och stänga smidigt och att de är välisolerade.

Känner du dig minsta osäker på hur du ska renovera fönster själv kan man vända sig till en fönsterrenoveringsspecialist, till exempel www.fonsterrenoveringstockholm.se. Hos dem kan du också konsultera lite extra vid ditt fönsterval och vad som är bäst ur miljösynpunkt, men de säkrar också att din montering av fönster sker på ett sätt som inte skadar din fasad. Frågan är bara om du vill renovera befintliga fönster eller byta ut de gamla helt, läs mer om det i den här artikeln.

Här skriver vi om fördelarna med att förbättra, förnya eller byta ut gamla fönster som kanske drar mycket mer energi än vad du egentligen trodde var möjligt.

Täta fönster och dörrar

Att fönster läcker energi i form av värme eller kyla är något som de flesta känner till. Idag är det en så pass erkänd sanning att man till och med ser det som en nödvändighet i befolkningens utsatthet för kriser. Täta fönster räknas upp som en av många saker den som vill säkra sitt hem ska göra för att bli mer motståndskraftig mot långvariga elavbrott och liknande.

Fönsterrenovering är i längden mycket lönsamt, det skapar ett mervärde till ditt hem och det är dessutom i de flesta fall en fördel för klimatet.

Många skäl att renovera fönster

UNT räknar upp så många som 10 skäl till att renovera fönster. När du renoverar fönster ökar du livslängden, eftersom gamla fönster ofta inte har särskilt lång livslängd om vi talar om till exempel traditionella träfönster. Det är också bra för ens privatekonomi, eftersom man sparar in pengar på energi. Det ger också betydligt bättre inomhusklimat. Många brukar mena att moderna fönster, till exempel sådana i PVC, inte är lika vackra som träfönster. Istället kan man argumentera för att moderna fönster ofta har en mer utvecklad glaskonstruktion där man ger en mycket finare spridning av ljuset i rummet.

Det är dessutom bättre för miljön. Renovering som syftar till att förminska energiåtgången i alla hushåll gör stor skillnad för klimatutsläpp och annan förtäring av vår planet. Nya fönster är betydligt mer resurssnåla än de skramliga, traditionella fönstren. En del argumenterar till och med för att det skapar arbetstillfällen i en sektor som finns utspridd över hela landet. Sist men inte minst är en mycket bra anledning att över huvud taget förnya och renovera sitt hem, att man ökar värdet på hemmet rejält. Vid eventuell försäljning är det många spekulanter som lägger stor vikt vid att det skett några lyftande renoveringar i hemmet som både är bra för fasaden, driftkostnader mm.

Scroll to top